Značky

Tadalista Cialis - tablety Weekender 20 mg X 10

Tadalista Cialis - The Weekender 20mg X 10 Tablets
Klikněte pro zvětšení
Cena: 19,99 dolarů
Model: Cilais 20 mg
Výrobce: Dadha Pharma

Tadalista je nízká cena Generická verze Cialis je známá pouze jako weekender, je to jediný ED produkt, který byl prokázán, že pracuje za 30 minut a trvá 36 hodin

Generic Cialis patří do skupiny léků nazývaných inhibitory fosfodiesterázy typu 5. Následující sexuální stimulace Generic Cialis působí tím, že pomáhá cévám ve vašem penisu uvolnit se a umožňuje tok krve do penisu.

Mnohem lépe než generální verze CIALIS

PŘÍJEME V PACÍCH 10

Tadalista vyrábí společnost Giant pharmaceutical Dadha Pharma Ltd. Umístěný v Indii

 

 

Nepoužívejte Generic Cialis

Pokud užíváte jakoukoli formu organických dusičnanů nebo donorů oxidu dusnatého, jako je amylnitrit. (Tato skupina léčiv, dusičnany, se používá při léčbě anginy pectoris - bolesti na hrudi.) Generikum Cialis bylo prokázáno, že zvyšuje účinky těchto léků. Jestliže užíváte jakoukoliv formu dusičnanu nebo pokud si nejste jisti, poraďte se se svým lékařem.

Máte-li závažné onemocnění srdce nebo jste nedávno udělali infarkt / mrtvici.

Máte-li nízký krevní tlak nebo nekontrolovaný vysoký krevní tlak.

Jestliže jste (přecitlivělí) alergičtí na tadalafil nebo na kteroukoli další složku přípravku Generic Cialis.

Zvláštní pozornost věnujte Generic Cialis

Sexuální aktivita představuje riziko pro pacienty se srdečním onemocněním, protože na vaše srdce působí další zátěž. Pokud máte onemocnění srdce, informujte svého lékaře.

Pokud se Vás týká některý z následujících příznaků, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete přípravek užívat:

Máte srpkovitou anémii (abnormalitu červených krvinek), mnohočetný myelom (rakovinu kostní dřeně), leukémii (rakovinu krvinek) nebo jakoukoli deformaci vašeho penisu.

Máte vážný problém s játry nebo ledvinami.

Užíváte jiné léky. Obecně platí, že vždy informujte svého lékaře, pokud užíváte nebo jste užíval (a) jakýkoli jiný lék.

Generická Cialis není určena pro použití ženami nebo dětmi mladšími 18 let.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů se nedoporučuje, neboť u některých mužů byly v klinických studiích hlášeny závratě. Proto byste si měli být vědomi, jak reagujete na přípravek Generic Cialis dříve, než budete řídit nebo obsluhovat stroje.

Generic Cialis obsahuje laktózu a neměl by být užíván pacienty se vzácnými dědičnými nemocemi nebo kteří trpí maligní hyperlipidemií.

Jak užívat přípravek Generic Cialis

Vždy užívejte přípravek Generic Cialis přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Zkontrolujte je, pokud si nejste jisti.

10 mg tablety před sexuální aktivitou. Pokud je účinek této dávky příliš slabý, lékař může zvýšit dávku na 20 mg. Generické tablety přípravku Cialis jsou určeny pro perorální podání.

Tabletu úplně prohltněte vodou. Můžete užívat přípravek Generic Cialis s jídlem nebo bez jídla.

Přípravek Generic Cialis můžete užívat kdykoliv od 30 minut do 12 hodin před sexuální aktivitou. Generická Cialis může být účinná až 24 hodin po užití tablety.

Nelze užívat přípravek Generic Cialis více než jednou denně. Denní užívání přípravku Generic Cialis je velmi odrazováno. Pokud užijete více přípravku Generic Cialis než doporučené, doporučuje se poradit se svým lékařem.

Možné vedlejší účinky

Tyto účinky jsou obvykle mírné až střední povahy. Nejčastějšími nežádoucími účinky jsou bolest hlavy a poruchy trávení. Méně často hlášenými nežádoucími účinky jsou bolest zad, svalové bolesti, nazální kongesce, zarudnutí obličeje a závratě. Méně časté účinky jsou otoky očních víček, bolesti očí a červené oči. Máte-li některý z těchto nežádoucích účinků a jsou obtížné, závažné nebo neodcházíte, poraďte se se svým lékařem.

Mohou se objevit alergické reakce (včetně kožních vyrážek). Ve vzácných případech je také možné, že se může vyskytnout prodloužená a možná bolestivá erekce.

Pokud máte takovou erekci, která trvá nepřetržitě déle než 4 hodiny, okamžitě kontaktujte lékaře. V případě konfliktu byste měli vyhledat okamžitou lékařskou pomoc. Pokud zaznamenáte jakýkoli jiný nežádoucí účinek, informujte o tom svého lékaře nebo lékárníka.

Srdeční záchvaty, mrtvice a nepravidelné srdeční rytmy jsou Generic Cialis.

Uložení generické Cialis

1. Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
2. Uchovávejte v původním obalu.
3. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru.

Tadalista Cialis - The Weekender 20mg X 10 Tablets
Klikněte pro zvětšení