merken

Tadalista Cialis - The Weekender 20mg x 20 Tabletten

Tadalista Cialis - The Weekender 20mg X 20 Tablets
Klik om te vergroten
prijs: $ 38.00
model: Cilais 20mg
fabrikant: Dadha Pharma

Tadalista is de lage kosten generieke versie van Cialis ook wel bekend als de weekender het is de enige ED product dat is bewezen te werken in 30 minuten en voor het laatst voor 36 uur vandaar de reden waarom het heet de weekender

Generic Cialis behoort tot een groep van geneesmiddelen genaamd fosfodiësterase type 5-remmers. Na seksuele stimulatie Generic Cialis werkt door te helpen de bloedvaten in de penis te ontspannen, waardoor de doorstroming van het bloed in uw penis.

Veel goedkoper dan de generieke versie CIALIS

Geleverd in verpakkingen van 10

Tadalista wordt vervaardigd door de Giant farmaceutische Dadha Pharma Ltd. Gevestigd in India

 

 

Heeft Generic Cialis geen rekening

Als u gebruikt die organische nitraten of stikstofmonoxide donoren zoals amylnitriet. (Deze groep van geneesmiddelen, nitraten, wordt gebruikt bij de behandeling van angina pectoris -. Pijn op de borst) Generic Cialis is aangetoond dat de effecten van deze geneesmiddelen verhogen. Als u het nemen van elke vorm van nitraten of als u niet zeker bent, raadpleeg dan uw arts.

Als u ernstige hartproblemen hebt of hebben onlangs een hartaanval / beroerte gehad.

Als u een lage bloeddruk of ongecontroleerde hoge bloeddruk.

Als u overgevoelig (allergisch) aan tadalafil of voor één van de andere bestanddelen van Generic Cialis.

Wees extra voorzichtig met Generic Cialis

Seksuele activiteit riskant kan zijn voor patiënten met een hartaandoening omdat deze activiteit een extra inspanning van uw hart. uw Als u een hart probleem op de hoogte arts.

Als een van de follwoing u van toepassing is , overleg dan met uw arts voordat u het geneesmiddel gebruikt:

U heeft sikkelcelanemie (een afwijking van de rode bloedcellen), multipel myeloom (kanker van het beenmerg), leukemie (kanker van de bloedcellen) of een misvorming van uw penis.

Je hebt een ernstige lever- of nierproblemen .

U neemt andere medicijnen. Als algemene regel geldt, altijd aan uw arts als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft een ander geneesmiddel, zelfs die niet voorgeschreven, omdat deze elkaar soms kunnen reageren.

Generic Cialis is niet bedoeld voor gebruik door vrouwen of door kinderen onder de leeftijd van 18 jaar.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines wordt niet aanbevolen als duizeligheid is door enkele mannen in klinische studies gemeld. Daarom moet u, zich bewust zijn van hoe u reageert op Generic Cialis voordat u gaat autorijden of machines bedienen.

Generic Cialis bevat lactose en dient niet te worden genomen door patiënten met zeldzame erfelijke problemen of die lijden galactose-intolerantie, de Lapp lactase deficiëntie of glucose-galactose malabsorptie.

Hoe wordt Generic Cialis

Neem altijd Generic Cialis precies zoals uw arts of apotheker heeft geïnstrueerd. Neem contact op met hen als u niet zeker bent.

De aanbevolen aanvangsdosis is één 10 mg tablet voor de seksuele activiteit. Als het effect van deze dosis te zwak is, kan uw arts de dosis verhogen tot 20 mg. Generic Cialis tabletten zijn voor oraal gebruik.

Slik de gehele tablet met wat water. U kunt Generic Cialis met of zonder voedsel.

U kunt Generic Cialis nemen op elk punt van de tijd van 30 minuten tot 12 uur voor de seksuele activiteit. Generic Cialis kan nog steeds effectief tot 24 uur na inname van de tablet zijn.

Je moet niet nemen Generic Cialis meer dan een keer per dag. Dagelijks gebruik van Generic Cialis wordt sterk afgeraden . Als u meer Generic Cialis dan recommnded wordt u geadviseerd om uw arts te raadplegen.

Mogelijke bijwerkingen

Deze effecten zijn normaal gesproken licht tot matig van aard. De meest voorkomende bijwerkingen zijn hoofdpijn en indigestie. Minder vaak gemelde bijwerkingen zijn rugpijn , spierpijn, neusverstopping, blozen in het gezicht en duizeligheid. Soms voorkomende bijwerkingen zijn zwelling van de oogleden, oogpijn en rode ogen. Als u een van deze bijwerkingen heeft en als deze hinderlijk of ernstig zijn of wanneer deze niet verdwijnen, raadpleeg dan uw arts.

Allergische reacties (waaronder huiduitslag) kunnen optreden. In zeldzame gevallen is het ook mogelijk dat een langdurige en soms pijnlijke erectie ontstaat.

Als u een dergelijke erectie heeft, die zonder onderbreking langer dan 4 uur, moet u onmiddellijk contact opnemen met een arts . In het geval van pijn op de borst tijdens of na seksuele activiteit mag u GEEN nitraten gebruiken, maar je moet onmiddellijk medische hulp. Als u een bijwerking optreedt die niet vermeld hier, dan kunt u uw arts of apotheker.

Hartaanval, beroerte en onregelmatige hartslag beats zijn zeldzaam, maar zijn gemeld bij mannen die Generic Cialis.

Het opslaan van Generic Cialis

1. Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.
2. Bewaren in de originele verpakking.
3. Niet gebruiken na de vervaldatum vermeld op de doos en de blisterverpakking.

Tadalista Cialis - The Weekender 20mg X 20 Tablets
Klik om te vergroten