merker

Tadalista Cialis - The Weekender 20mg X 10 Tablets

Tadalista Cialis - The Weekender 20mg X 10 Tablets
Klikk for å forstørre
pris: $ 19,99
modell: Cilais 20mg
Produsent: Dadha Pharma

Tadalista er lavpris Generisk versjon av Cialis er kun kjent som helger, det er det eneste ED-produktet som har vist seg å fungere i 30 minutter og til å vare i 36 timer

Generisk Cialis tilhører en gruppe medisiner kalt fosfodiesterase type 5 hemmere. Følgende seksuell stimulering Generisk Cialis fungerer ved å hjelpe blodårene i penis til å slappe av, slik at blodstrømmen i penis.

MYCKET bedre enn den generelle versjonen CIALIS

KOMMER I PAKKER AV 10

Tadalista er produsert av Giant Pharmaceuticals Dadha Pharma Ltd. Basert i INDIA

 

 

Ikke ta generisk Cialis

Hvis du tar noen form for organiske nitrat- eller nitrogenoksyddonorer som amylnitrit. (Denne gruppen medisiner, nitrater, brukes til behandling av angina pectoris - brystsmerter.) Generisk Cialis har vist seg å øke effekten av disse legemidlene. Hvis du tar noen form for nitrater, eller hvis du er usikker, ta kontakt med legen din.

Hvis du har alvorlig hjertesykdom eller har hatt et nylig hjerteinfarkt / hjerneslag.

Hvis du har lavt blodtrykk eller ukontrollert høyt blodtrykk.

Hvis du er (overfølsom) allergisk mot tadalafil eller et av de andre innholdsstoffene i Generic Cialis.

Vis forsiktighet ved bruk av Generic Cialis

Seksuell aktivitet utgjør en mulig risiko for pasienter med hjertesykdom fordi det legger ekstra belastning på hjertet ditt. Hvis du har et hjerteproblem, informer legen din.

Hvis noen av follwoingen gjelder for deg, snakk med legen din før du tar medisinen:

Du har seglcelleanemi (en abnormitet av de røde blodcellene), myelom (kreft i beinmargene), leukemi (blodcellercancer) eller en hvilken som helst deformasjon av penis.

Du har en alvorlig lever- eller nyreproblemer.

Du tar andre medisiner. Som regel må du alltid fortelle legen din dersom du tar eller har tatt annen medisin.

Generisk Cialis er ikke beregnet for bruk av kvinner eller barn under 18 år.

Kjøring og bruk av maskiner anbefales ikke, da noen menn har rapportert om svimmelhet i kliniske studier. Du bør derfor være klar over hvordan du reagerer på Generic Cialis før du kjører eller bruker maskiner.

Generisk Cialis inneholder laktose og bør ikke tas av pasienter med sjeldne arvelige sykdommer eller som lider av ondartet hyperlipidemi.

Hvordan ta Generic Cialis

Ta alltid Generic Cialis nøyaktig slik legen din eller apoteket har instruert. Sjekk med dem hvis du er usikker.

10 mg tablett før seksuell aktivitet. Hvis effekten av denne dosen er for svak, kan legen øke dosen til 20 mg. Generiske Cialis tabletter er til oral bruk.

Svel tabletten helt med litt vann. Du kan ta Generic Cialis med eller uten mat.

Du kan ta Generic Cialis når som helst fra 30 minutter til 12 timer før seksuell aktivitet. Generisk Cialis kan fortsatt være effektiv opptil 24 timer etter at du har tatt tabletten.

Du bør IKKE ta Generic Cialis mer enn en gang om dagen. Daglig bruk av Generic Cialis er sterkt motløs. Hvis du tar mer Generic Cialis enn anbefalt, anbefales det å konsultere legen din.

Mulige bivirkninger

Disse effektene er normalt milde til moderate i naturen. De vanligste bivirkningene er hodepine og fordøyelsesbesvær. Mindre vanlige rapporterte bivirkninger er ryggsmerter, muskelsmerter, nesestopp, ansiktsspyling og svimmelhet. Mindre vanlige bivirkninger er hevelse i øyelokkene, øyesmerter og røde øyne. Hvis du har noen av disse bivirkningene, og de er plagsomme, alvorlige, eller ikke gå bort, må du kontakte legen din.

Allergiske reaksjoner (inkludert hudutslett) kan oppstå. I sjeldne tilfeller er det også mulig at en langvarig og muligens smertefull ereksjon kan oppstå.

Hvis du har en slik ereksjon, som varer kontinuerlig i mer enn 4 timer, bør du umiddelbart kontakte en lege. I tilfelle konflikt, bør du søke øyeblikkelig medisinsk hjelp. Hvis du merker andre bivirkninger, vennligst informer legen din eller apoteket.

Hjerteinfarkt, hjerneslag og uregelmessige hjerteslag er generisk cialis.

Lagring Generisk Cialis

1. Oppbevares utilgjengelig for barn.
2. Oppbevares i originalemballasjen.
3. Bruk ikke etter utløpsdatoen som er angitt på esken og blæren.

Tadalista Cialis - The Weekender 20mg X 10 Tablets
Klikk for å forstørre