varumärken

Tadalista Cialis - Weekender 20mg X 10 Tabletter

Tadalista Cialis - The Weekender 20mg X 10 Tablets
Klicka för att förstora
pris: $ 19,99
Modell: Cilais 20 mg
Tillverkare: Dadha Pharma

Tadalista är den låga kostnaden Den generella versionen av Cialis är bara känd som weekenderen, den är den enda ED-produkten som har visat sig fungera inom 30 minuter och håller i 36 timmar

Generisk Cialis tillhör en grupp läkemedel som kallas fosfodiesteras typ 5-hämmare. Följande sexuella stimulering Generic Cialis fungerar genom att hjälpa blodkärlen i din penis att slappna av, vilket möjliggör blodflödet i din penis.

MYCKET BÄTTRE ÄN DEN GENERISKA VERSION CIALIS

Kommer i paket av 10

Tadalista tillverkas av Giant pharmaceutical Dadha Pharma Ltd. Baserat i Indien

 

 

Ta inte Generic Cialis

Om du tar någon form av organiska nitrat- eller kväveoxidgivare som amylnitrit. (Denna grupp av läkemedel, nitrater, används vid behandling av angina pectoris - bröstsmärta.) Generisk Cialis har visat sig öka effekterna av dessa läkemedel. Om du tar någon form av nitrater eller om du är osäker, kontakta din läkare.

Om du har allvarlig hjärtsjukdom eller har haft en ny hjärtinfarkt / stroke.

Om du har lågt blodtryck eller okontrollerat högt blodtryck.

Om du är (överkänslig) allergisk mot tadalafil eller något annat innehållsämne i Generic Cialis.

Var särskilt försiktig med Generic Cialis

Sexuell aktivitet medför en eventuell risk för patienter med hjärtsjukdom eftersom det sätter extra på ditt hjärta. Om du har ett hjärtproblem, informera din läkare.

Om något av follwoingen gäller för dig, tala med din läkare innan du tar medicinen:

Du har sickle cellanemi (en abnormitet av de röda blodkropparna), multipel myelom (cancer i benmärgen), leukemi (blodcellercancer) eller eventuell deformation av din penis.

Du har ett allvarligt lever- eller njureproblem.

Du tar andra läkemedel. Som regel bör du alltid berätta för din läkare om du tar eller har tagit andra läkemedel.

Generisk Cialis är inte avsedd för kvinnor eller barn under 18 år.

Körning och användning av maskiner rekommenderas inte, eftersom vissa män har rapporterat yrsel i kliniska studier. Du bör därför vara medveten om hur du reagerar på Generic Cialis innan du kör eller kör maskiner.

Generisk Cialis innehåller laktos och bör inte tas av patienter med sällsynta ärftliga sjukdomar eller som lider av illamående hyperlipidemi.

Hur man tar Generic Cialis

Ta alltid Generic Cialis exakt enligt din läkare eller apotekspersonal. Kontrollera med dem om du är osäker.

10 mg tablett före sexuell aktivitet. Om effekten av denna dos är för svag kan din läkare öka dosen till 20 mg. Generic Cialis tabletter används för oral användning.

Svälj tabletten hela med lite vatten. Du kan ta Generic Cialis med eller utan mat.

Du kan ta Generic Cialis när som helst från 30 minuter till 12 timmar före sexuell aktivitet. Generic Cialis kan fortfarande vara effektiv i 24 timmar efter att tabletten tagits.

Du ska inte ta Generic Cialis mer än en gång om dagen. Den dagliga användningen av Generic Cialis är starkt avskräckt. Om du tar mer Generic Cialis än rekommenderad rekommenderas att du rådgör med din läkare.

Eventuella biverkningar

Dessa effekter är normalt milda till måttliga i naturen. De vanligaste biverkningarna är huvudvärk och matsmältningsbesvär. Mindre vanliga rapporterade biverkningar är ryggsmärta, muskelsmärta, nässäppa, ansiktsspolning och yrsel. Mindre vanliga effekter är svullnad i ögonlocken, ögonsmärta och röda ögon. Om du har några av dessa biverkningar och de är besvärliga, svåra eller inte går iväg, kontakta din läkare.

Allergiska reaktioner (inklusive hudutslag) kan uppstå. I sällsynta fall är det också möjligt att en långvarig och eventuellt smärtsam erektion kan uppstå.

Om du har en sådan erektion, som varar kontinuerligt i mer än 4 timmar, ska du omedelbart kontakta en läkare. Vid konflikt bör du söka omedelbart medicinsk hjälp. Om du märker några andra biverkningar, var vänlig informera din läkare eller apotekspersonal.

Hjärtinfarkt, stroke och oregelbundna hjärtslag är Generic Cialis.

Lagring av generisk Cialis

1. Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
2. Förvara i originalförpackningen.
3. Använd inte efter utgångsdatumet på kartongen och blåsan.

Tadalista Cialis - The Weekender 20mg X 10 Tablets
Klicka för att förstora