varumärken

Tadalista Cialis - The Weeke 20mg X 20 Tabletter

Tadalista Cialis - The Weekender 20mg X 20 Tablets
Klicka för att förstora
pris: $ 38,00
Modell: Cilais 20mg
Tillverkare: Dadha Pharma

Tadalista är den låga kostnaden generiska versionen av Cialis annars känd som helgfirare det är den enda ED produkt som har visat sig fungera i 30 minuter och att pågå i 36 timmar därav anledningen till att det heter weeke

Generic Cialis tillhör en grupp läkemedel som kallas fosfodiesteras typ 5-hämmare. Efter sexuell stimulering Generic Cialis fungerar genom att hjälpa blodkärlen i din penis att slappna av, vilket gör att blodflödet i din penis.

Mycket billigare än generisk version CIALIS

Kommer i förpackningar om 10

Tadalista tillverkas av Giant farmaceutiska Dadha Pharma Ltd. Baserade i Indien

 

 

Ta inte Cialis

Om du tar någon form av organiska nitrater eller kväveoxid-donatorer såsom amylnitrit. (Denna grupp läkemedel, nitrater, används vid behandling av angina pectoris -. Bröstsmärta) Cialis har visat sig öka effekten av dessa läkemedel. Om du tar någon form av nitrat eller om du är osäker, kontakta din läkare.

Om du har en allvarlig hjärtsjukdom eller har haft en nyligen inträffad hjärtinfarkt / stroke.

Om du har lågt blodtryck eller okontrollerat högt blodtryck.

Om du är (överkänslig) allergisk mot tadalafil eller något av de övriga innehållsämnen i Generic Cialis.

Var särskilt försiktig med Generic Cialis

Sexuell umgänge utgör en möjlig risk för patienter med hjärtsjukdom, eftersom det sätter en extra belastning på hjärtat. Om du har problem med hjärtat informera din läkare.

Om något av follwoing gäller dig , tala med din läkare innan du tar läkemedlet:

Du har sicklecellanemi (onormala röda blodkroppar), multipelt myelom (cancer i benmärgen), leukemi (cancer i blodkroppar) eller någon deformation av penis.

Du har en allvarlig lever- eller njursjukdom .

Du tar andra läkemedel. Som regel alltid berätta för din läkare om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana, eftersom ibland de kan reagera.

Generic Cialis är inte avsedd att användas av kvinnor eller barn som är yngre än 18 år.

rekommenderas inte körning och användning av maskiner som yrsel har rapporterats av några män i kliniska studier. Du bör därför vara medveten om hur du reagerar på Generic Cialis innan du kör bil eller använda maskiner.

Generic Cialis innehåller laktos och bör inte tas av patienter med sällsynta ärftliga eller som lider galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption.

Hur du tar Generic Cialis

Ta alltid Generic Cialis enligt läkarens eller apotekspersonalens instruktioner. Kontrollera med dem om du är osäker.

Den rekommenderade startdosen är en 10 mg tablett före sexuell aktivitet. Om effekten av denna dos är för svag kan din läkare öka dosen till 20 mg. Generic Cialis tabletter är för oral användning.

Svälj tabletten hel med lite vatten. Du kan ta Cialis med eller utan mat.

Du kan ta Generic Cialis när som helst tid från 30 minuter till 12 timmar före sexuell aktivitet. Generic Cialis kan fortfarande vara effektiv upp till 24 timmar efter intag av tabletten.

Du bör inte ta Generic Cialis mer än en gång per dag. Daglig användning av Generic Cialis starkt motarbetas . Om du har tagit Cialis än recommnded du uppmanas att kontakta läkare.

Eventuella biverkningar

Dessa effekter är vanligtvis milda till måttliga i naturen. De vanligaste biverkningarna är huvudvärk och matsmältningsbesvär. Mindre vanliga biverkningar är ryggsmärta , muskelvärk, nästäppa, ansiktsrodnad och yrsel. Mindre vanliga biverkningar är svullnad av ögonlock, ögonsmärta och röda ögon. Om du har någon av dessa biverkningar och de är besvärliga, svåra eller inte försvinner, kontakta din läkare.

Allergiska reaktioner (inklusive hudutslag) kan förekomma. I sällsynta fall är det också möjligt att en förlängd och möjligen smärtfull erektion förekomma.

Om du har en sådan erektion som varar längre än 4 timmar, bör du kontakta läkare omedelbart . Vid bröstsmärta som inträffar under eller efter sexuell aktivitet ska du inte använda nitrater, men du bör söka omedelbar medicinsk hjälp. Om du märker några biverkningar som inte nämns här, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Hjärtinfarkt, stroke, och oregelbundna hjärt beats är sällsynta men har rapporterats hos män som tar Generic Cialis.

Förvaring Generic Cialis

1. Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
2. Förvaras i originalförpackningen.
3. Använd inte efter utgångsdatum som anges på kartongen och blister.

Tadalista Cialis - The Weekender 20mg X 20 Tablets
Klicka för att förstora